SHANTI

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

• Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

• megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

• Társaságunk az Ön személyes adatait

• az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

• egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

• illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

2. Kik vagyunk?

Shanti Terápiák az Egészségért

Szegedi Sándor E.V.

Székhely 1174 Budapest Erdőkövesd u.42

Weboldal www.shanti.hu

Postacím 1174 Budapest Erdőkövesd u.42

E-mail cím info@shanti.hu
Adószám 42051329-1-42

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Társaságunk tárhely szolgáltatója:

Tárhelyszolgáltató neve : BITADMIN KFT BI.

Tárhelyszolgáltató székhelye :1151 Budapest Fő út 82 fdszt.2

Tárhelyszolgáltató honlapja : www.pcvilag.hu

Tárhelyszolgáltató email címe : hosting@pcvilag.hu

Tisztelt Látogató

Felhívom figyelmét,hogy a néven,telefonszámon és e-mail címen kívül semmilyen adatot nem kezelek és nem tárolok.

A kezelések eseti jellegűek,ezért minden alkalomkor hozza magával a birtokában levő orvosi leleteket, diagnózisokat,amennyiben rendelkezik ilyenekkel.

Ezeket minden kezelés után visszaadom.